Leer improviseren. 2005-2006. Les 13: improviseer met 8 akkoorden op 32 maten.

De eerste 8 maten hebben deze akkoorden:
C C7 Ddim Ddim C D7 G7 G7aug
Hoor deze akkoord.
De volgende 24 maten mogen voorts de akkoorden hebben die je wilt,

Maar bij iedere 32 maten moet je telkens 8 maten lang ditzelfde akkoordenschema gebruiken.


In les 06 2005 hebben we aandacht besteed aan deze akkoorden:
C = g c e
C7 = g bes c e
F = a c f
Fm = g# c f
D7 = a c d f#
G7 = g b d f
Am = a c e
Dm = a d f
A7 = a c# e g
E7 = e g# b d

Nu spelen we tevens de akkoorden:
Ddim = f as d
G7aug = g b d# f

Ddim kun je in bovenstaand voorbeeld spelen in plaats van Fm
G7aug kun je in bovenstaand voorbeeld spelen in plaats van G7


Een dim akkoord bestaat uit 2 kleine tertsen. Dus Ddim heeft de tonen d f as. Ik geef de volgorde f as d.
(De naam dim komt van diminished en duidt op een toon die verminderd wordt)
Een dim wordt soms aangeduid met o, bijvoorbeeld Do.

(Een dim7 akkoord heeft 3 kleine tertsen.)

Een aug akkoord bestaat uit 3 grote tertsen. Dus G7aug heeft de tonen g b d# f.
(De naam aug komt van augment en duidt op een toon die verhoogd wordt)
Een aug wordt soms aangeduid met + of +5 of #5, bijvoorbeeld G7+ of G7+5 of G7#5.


De eerste 4 maten C C7 Ddim Ddim kunnen de sfeer geven van mol-dur, want het Ddim-akkoord laat, net als het Fm-akkoord, de toon a weg. Vergelijk een mol-dur toonaard met een majeur en een mineur toonaard:
Een majeur toonaard bestaat uit de akkoorden C G F en je gebruikt de tonen c d e f g a b
Een mineur toonaard bestaat uit de akkoorden C Gm Fm en je gebruikt de tonen c d es f g as b
Mol-dur bestaat uit de akkoorden C G Fm en je gebruikt de tonen c d e f g as b
HUISWERK: Speel een aantal keren een improvisatie van 32 maten, waarin de eerste 8 maten iedere keer tot deze akkoorden beperkt blijven:

C C7 Ddim Ddim C D7 G7 G7aug
2e regel vrij
3e regel vrij
4e regel vrij
terug naar eerste regel met gegeven akkoorden en steeds herhalen.

Hoor een voorbeeld.

Hoor nog een voorbeeld.


<< Startpagina / Index van de cursus / Volgende pagina >