Learn to improvise. 2004-2005. Lesson 12: Dutch Christmas songs.

[C] Nu zijt [Em] welle[F]ko[C]me - Jesu [G7] lieven [C] heer
Ghy komt van alsoo hooghe - Van [F] al[G7]soo [C] veer
Nu zijt [Am] welle[Dm]kome - Van den [D7] hooghen hemel [G7] neer
[Dm] Hier al in dit [G7] aerdtrijck - Zijt [D7] ghy ghesien noyt [G7] meer
Kyrie[C]leis.
Click to hear the song.

[C] Er is een [F] roos ont[C]sprongen [F] uit [C] ed'le [G7] wortel[C]tronk
Zoals pro[F]feten [C] zongen [F] was 't [C] Jesse [G7] die ze [C] schonk
Zij [D7] heeft een bloem ge[G7]bracht
Te[C]midden [F] van de [C] winter [F] Te[C]midden [G7] van de [C] nacht.
Click to hear the song.

[C] Engelkens door 't [G7] luchtruim [C] zweven
Zongen zo blij zo [G7] wonder[C]zacht
Van den heer van[G7] dood en[C] leven-Die er vrede op[G7] aarde [C] bracht
Glo[Am]hohohoho[Dm]ho [G7]hohohoho[C]ho [Am]hohohoho[Dm]hori[G7]a
[C] In ex[Am]celsis [Dm]de[G7]o (2x gloria; slot: de[G7]he[C]o.)
Click to hear the song.

[C]'t Is geboren 't god'lijk kind-Komt herders speelt op uw [G7] feestschalmeien
[C] 't Is geboren het god'lijk kind - Dat ons allen zo [G7] zeer be[C]mint;
[C] 'k Zie 'n engel die daar gezwind - Dalend over de [G7] groene weiden
[C] 'k Zie 'n engel die daar gezwind - Bij hun schaapjes de [G7] herders vindt
Click to hear the song.

De [C] herdertjes lagen bij [G7] nachte - Ze lagen bij nacht in het [C] veld
Ze hielden getrouwe de [G7] wachte - Ze hadden hun schaapjes ge[C]teld
[D7] Daar hoorden ze d'engelen zin[G]gen
Hun [D7] liederen vloeiend en [G] klaar [G7]
De [C] herders naar [G7] Bethlehem [C] gin[F]gen
't Liep [C] tegen het [G7] nieuwe [C] jaar.
Click to hear the song.

Wij [C] komen te[G7]samen - [C] Onder 't sterre[F]blinken
Een [D7] lied moet weer[G]klinken - Voor [D7] Bethle[G7]hem
[C] Jesus ge[G7]boren - [D7] Zingen d'eng'len[G7]koren
[C] Venite adoremus - Venite ado[F]remus
Ve[G7]nite ado[F]rehemuhus [G7] domi[C]num.
Click to hear the song.

<< Homepage / Index of the course / Next page >